תוכנית ייחודית ומקורית מותאמת לבתי הספר ולגני הילדים החושפת
ומכינה את הילדים לרכישת השפה האנגלית דרך הריקוד והתנועה.

 

 

 

 • אני פועל- אני זוכר: בזמן תנועה פועלים חושים רבים יותר הגורמים לילד לזכור

   טוב יותר סמלים ומילים בדרך זו משתפרת היכולת הקוגניטיבית של הילד.
 • לימוד הנקשר בחוויה של הצלחה הינו לימוד משמעותי יותר.
 • הריקוד, המוזיקה והתנועה מעניקים לילד חווית למידה אחרת.
   הנאה והנעה בריקוד מפתחים כישורי למידה טובים יותר ויוצרים למידה משמעותית יותר.

   על ידי גירוי חושי נוצרת חוויה המדברת אל כל אחד ואחד מהילדים בדרך בלתי אמצעית

   ברמות השונות.

 

 

 

 

הריקוד הינו פעילות גופנית חוויתית המתאימה לכל גיל. הילדים ירכשו מיומנויות יסוד
המותאמות לגילם הכוללות צעדי יסוד בסיסיים במקצבים שונים, התמצאות במרחב
וכיוונים, שיפור הקואורדינציה, שיפור יכולת הזיכרון. כל זאת תוך המללה של מושגים

באנגלית המתורגמים לשפת הגוף. הילדים יכירו מילים חדשות ורבות באנגלית

הקשורות לתנועה ולשירים שילמדו בנושאים השונים כגון: שיום אברי גוף, תנועה
(RUN, JUMP, CLAP) חברות, משפחה, חיות, מושגי זמן, ברכות ומחוות בינאישיות.

 

 

 

בתוכנית ייחודית זו הילד מתעל את האנרגיות הפנימיות באופן חיובי וכך נוצרות

הזדמנויות להנעת הגוף.התוכנית תורמת לשיפור האקלים החברתי בין הילדים,
לשיתוף פעולה ועזרה הדדית, לשיפור התקשורת בין הילדים
ולהפחתת האלימות וכל זאת בדרך חוויתית של שמחה ותנועה.